چای در تنهایی این وبلاگ به روز نخواهد شد. اما به احترام خودم و خواننده هاش باقی خواهد ماند. برای نوشته های جدید در اینستاگرام دنبال کنید www.instagram.com/mKiandoost نظراتتونو تا پایان مرداد 95 خواهم خواند. بعد از اون شاید هر چند ماه یکبار چک کنم. (مظالب این وبلاگ نوشته های خودمه و ترجیح میدم همینجا خونده بشه) http://captainblack.mihanblog.com 2017-10-21T21:41:43+01:00 text/html 2017-09-16T03:06:33+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست بنویسم دوباره؟ http://captainblack.mihanblog.com/post/144 <font size="2">پاییز دارد می آید<br>بنویسم دوباره؟<br>کسی هست بخواند؟</font> text/html 2016-06-28T02:39:08+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست پایان http://captainblack.mihanblog.com/post/143 <font size="2">پایان</font> text/html 2016-05-22T16:55:36+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست ماه کامل http://captainblack.mihanblog.com/post/138 <font size="2">امشب ماه هم کامل بود</font><div><font size="2">شاید برای رقیب</font></div><div><font size="2">که ماه مرا کامل ببیند</font></div> text/html 2016-05-22T16:04:24+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست صفر http://captainblack.mihanblog.com/post/135 <font size="2">مائیم و حال صفر</font><div><font size="2">در قیل و قال صفر</font></div><div><font size="2">بی همسفر، رها</font></div><div><font size="2">در یک خیال صفر</font></div> text/html 2016-05-19T12:24:10+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست دل ریش http://captainblack.mihanblog.com/post/133 <font size="2">دل ریش ریش می شود ولی از ریشه در نمی آید</font> text/html 2016-05-07T11:30:02+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست وقت خیال http://captainblack.mihanblog.com/post/132 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رفتی که مرا زجر دهی؟ فکر محال</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عشق تو به من شعله کشد وقت خیال</font></div> text/html 2016-04-13T08:38:52+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست چترم را هم باز میکنم http://captainblack.mihanblog.com/post/131 <span style="color: rgb(41, 47, 51); line-height: 18px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بیا زیر چتر من، برای نزدیک تر شدن به تو، این بار چترم را هم باز میکنم...</font></span> text/html 2016-04-08T18:23:19+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست تصویر تو http://captainblack.mihanblog.com/post/130 <div><font size="2">‏صدها کلام عاشقی، می بارد از چشمان تو</font></div><div><font size="2">جانا به تصویرت بگو اینگونه مارا ننگرد</font></div><div><br></div><div><div><font size="2">ما خیره بر تصویر تو، تو در میان دیگران</font></div><div><font size="2">جانا همین حالا بیا، اینگونه شبها نگذرد</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">از هر تبی بیتاب تر، از عشق مجنون ناب تر</font></div><div><font size="2">مارا همین تصویر تو بین تا کجاها میبرد</font></div></div> text/html 2016-04-07T18:50:30+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست تقدیر ما http://captainblack.mihanblog.com/post/129 <div><font size="2">‏هر شب به ترفندی جدا</font></div><div><font size="2">در شعرهای من بیا</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">گویا خدا</font></div><div><font size="2">پیوسته در تقدیر ما</font></div><div><font size="2">تدبیر آزردن کند</font></div><div><br></div> text/html 2016-04-02T02:23:16+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست تاب گیسویت http://captainblack.mihanblog.com/post/128 <font size="2">برنتابم تاب گیسویت بتابد نزد بی تابی دگر</font> text/html 2016-03-31T19:48:33+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست ماهم خمار خوابیم http://captainblack.mihanblog.com/post/127 <div><font size="2">خود را زمن گرفت و خواب از شبم بدزدید</font></div><div><font size="2">بختی کجا روا شد ماهم خمار خوابیم</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><div>ما حرف عشق گفتیم، از یار جای زخمی</div><div>خروارها سوال و مفتون و بی جوابیم</div><div><br></div><div>شعر کیان ندارد وصفی بجز زلالی</div><div>در کار عشق با خود بی پرده بی حسابیم</div></font></div> text/html 2016-03-31T18:20:20+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست ترک عادت http://captainblack.mihanblog.com/post/126 <div><font size="2">‏بیا</font></div><div><font size="2">خانه به نبودنت عادت ندارد</font></div><div><font size="2">فنجانت به خالی ماندن</font></div> text/html 2016-03-31T18:11:49+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست هزار سوار مست http://captainblack.mihanblog.com/post/124 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">‏در خواب هزاران سوار مست، عربده کشان تو را از من ربودند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">من به امید وصال تو، مست، به خواب رفته بودمّ...</font></div> text/html 2016-01-03T14:33:25+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست آشیانه هم رفت http://captainblack.mihanblog.com/post/120 <font size="2">آشیانه فرو ریخت...</font><div><font size="2">پرنده ی فیروزه ای شکست...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">من...</font></div><div><font size="2">شکست...</font></div> text/html 2015-11-15T02:43:39+01:00 captainblack.mihanblog.com محسن کیان دوست زین پس بیابانم، ببار http://captainblack.mihanblog.com/post/119 <div><font size="2">زین پس بیابانم، ببار</font></div><div><font size="2">در سوگ بارانم، ببار</font></div><div><font size="2"><br>هرجا قدم</font></div><div><font size="2">حتی به کم</font></div><div><font size="2">آتش زده جانم، ببار</font></div><div><font size="2"><br>اندوه و بس</font></div><div><font size="2">سخت نفس</font></div><div><font size="2">در حسرتت مانم، ببار</font></div><div><font size="2"><br>بی بستگی</font></div><div><font size="2">پر خستگی</font></div><div><font size="2">از این و از آنم، ببار</font></div><div><font size="2"><br></font><div><font size="2">من باخته</font></div><div><font size="2">تو تاخته</font></div><div><font size="2">متروک و ویرانم، ببار</font></div><div><font size="2"><br></font><div><font size="2">گاهی نگاه</font></div><div><font size="2">همواره آه</font></div><div><font size="2">خشکیده چشمانم، ببار</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><font size="2">باری بیا</font></div><div><font size="2">آری بیا</font></div><div><font size="2">بینی پشیمانم، ببار</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">لختی بمان</font></div><div><font size="2">بی هر گمان</font></div><div><font size="2">من نیز می مانم، ببار</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">زین پس بیابانم، ببار</font></div><div><font size="2">در سوگ بارانم، ببار</font></div>